سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
فالوور ایرانی - ترکیه ای (ارزان)
292500000
100 / 5000
7
فالوور میکس ایرانی
312000000
100 / 50000
5
فالوور میکس بتا (10% تخفیف تا 48 ساعت)
354900000
150 / 40000
1
فالوور ایرانی + هدیه ( پیشنهادی )
358800000
60 / 5000
14
فالوور میکس ماتریکس
448500000
100 / 15000
11
فالوور ایرانی کیفیت بالا (تا 30% هدیه)
464100000
100 / 60000
13
فالوور میکس دلتا (تا 20 درصد هدیه)
479700000
1900 / 500000
12
فالوور ایرانی + لایک 10 پست آخر + ویو استوری
557700000
100 / 10000
3
فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر
819000000
500 / 20000
10
فالوور 99% ایرانی ( پیشنهادی سایت )
846300000
100 / 20000
4
فالوور ایرانی نامبر وان (پیشنهادی)
873600000
100 / 15000
8
فالوور ایکس ایرانی ( پیشنهادی )
900900000
100 / 10000
2
فالوور باکیفیت ایرانی ( پیشنهادی سایت )
4680000000
200 / 30000
6
فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا )
10725000000
1000 / 1000
9
فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا)
14625000000
1000 / 1000

follower instagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
233
😍follower
273000000
200 / 500000
234
فالور سرعتی ✅
351000000
200 / 500000

ویو اینستاگرام اختصاصی💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
45
ویو نیترو
12285000
100 / 100000
36
لایک IGTV استارت انی
175500000
100 / 40000

like insatagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
235
like
117000000
100 / 500000
236
لایک سرعتی 
156000000
100 / 500000

comment

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
237
کامنت رندم
546000000
50 / 50000
238
کامنت دلخواه
624000000
5 / 50000

Coin app

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
239
Public coin app 
97500000
1000 / 1000000
240
Coin app follower
144300000
1000 / 1000000

IGTV

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
37
ویو IGTV سرعت مناسب
7800000
1000 / 100000
39
ویو IGTV
11700000
100 / 100000
38
ویو IGTV ارزان و سریع
12285000
100 / 100000
35
لایک IGTV ایرانی (واقعی)
585000000
100 / 30000

test

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
241
Test followers iran
38999961000
100 / 500000
242
Test likes iran
38999961000
100 / 500000
244
 Iran Test fast follower
38999961000
100 / 500000
243
 Iran Test fast like
38999961000
100 / 500000

ویو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
ویو ارزان خارجی + هدیه
11700000
100 / 80000
44
ویو ارزان کیفیت مناسب
11700000
100 / 1000000
40
ویو فیلم
23400000
100 / 300000
42
ویو اینستاگرام ( video, reels, IGTV )
89700000
100 / 1000000
41
ویو + پروفایل ویزیت اینستاگرام
144300000
100 / 5000000

فالوور خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
فالوور میکس
234000000
100 / 5000
24
فالوور خارجی فول پروفایل (تخفیف قیمت تا 48 ساعت)
292500000
100 / 15000
19
فالوور زن خارجی (فول پروفایل)
312000000
50 / 5000
17
فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو)
343200000
2000 / 1400000
18
فالور میکس نقره ای
351000000
100 / 15000
21
فالوور میکس کوآلا (ارسال آهسته)
358800000
100 / 2000
22
فالوور میکس + 10% هدیه
382200000
200 / 500000
20
فالوور خارجی کم ریزش
421200000
200 / 150000
16
فالوور خارجی باکیفیت (پیشنهادی)
924300000
100 / 15000

استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
46
ویو تمام استوری ها
54600000
100 / 100000
48
ویو استوری اینستاگرام
101400000
10 / 100000
47
آمار استوری Story Through Profile Visits + Displays + Impressions & Reach
354900000
10 / 50000
53
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر اول)
1177800000
10 / 50000
54
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر دوم)
1177800000
10 / 50000
51
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول)
1349400000
100 / 1000000
52
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم )
1349400000
100 / 1000000
49
سرویس نظرسنجی poll استوری (Left Green Option)
1349400000
100 / 10000
50
سرویس نظرسنجی poll استوری (Right Red Option)
1349400000
100 / 100000

لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
34
لایک میکس ایرانی متا (تخفیف دار)
109200000
100 / 15000
33
لایک میکس ماتریکس (تا 40 درصد هدیه)
117000000
1000 / 5000
30
لایک ایرانی سرعت بالا + تا 60 درصد هدیه
136500000
100 / 30000
32
لایک ایرانی الماس (تا 50% هدیه) (کیفیت خوب)
152100000
100 / 5000
29
لایک ایرانی ظرفیت بالا
206700000
100 / 50000
28
لایک ایرانی (کیفیت خوب با هدیه)
276900000
100 / 5000
27
لایک ایرانی کیفیت بالا (پیشنهادی)
292500000
100 / 5000
26
لایک ایرانی فول پروفایل 99% (پیشنهادی سایت)
390000000
50 / 4000
31
لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور
448500000
100 / 20000
25
لایک ایرانی واقعی ( پیشنهادی سایت )
585000000
100 / 30000

لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
56
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه
8962200000
20 / 2000
57
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه (بدون لایک و کامنت)
9098700000
20 / 100000
55
مشاهده لایو به مدت 60 دقیقه
16173300000
20 / 2000

سایر سرویس ها

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
60
سیو پست اینستاگرام خارجی
14040000
100 / 5000
59
ایمپریشن + ریچ
23400000
50 / 500000
62
Shares (اشتراک گذاری) پست
183300000
100 / 1000000
58
بازدید پروفایل
202800000
100 / 100000
63
share (اشتراک گذاری ) استوری
756600000
100 / 1000000
61
ویو هایلایت اینستاگرام
2106000000
20 / 10000

سرویس های اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
67
Impressions + Reach + Profile Visits
89700000
100 / 5000000
64
Impressions + Profile Visit + Discover
113100000
100 / 50000
66
ایمپریشن [Home+ Explore + Discover Others]
124800000
100 / 100000
65
ویو آی جی تی وی + Reach + Impressions + Profile Visits
967200000
100 / 5000000

کامنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
69
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
491400000
10 / 82
68
کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه
491400000
10 / 130
70
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
491400000
10 / 149
72
مجموعه کامنت تبریک تولد
553800000
10 / 86
71
مجموعه کامنت تبریک عمومی
553800000
10 / 80
75
کامنت دلخواه شما (ارسال آنی)
624000000
10 / 5000
74
کامنت رندم فارسی (سریع)
819000000
50 / 50000
73
کامنت فارسی اینستاگرام (ظرفیت بالا)
2047500000
10 / 200000

لایک خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
80
لایک خارجی ارزان قیمت
62400000
100 / 2000
81
لایک زن خارجی (فول پروفایل)
78000000
50 / 15000
79
لایک خارجی کیفیت مناسب
101400000
10 / 50000
76
لایک فوق ارزان خارجی
101400000
10 / 30000
83
لایک خارجی سریع و ارزان
105300000
20 / 15000
82
لایک میکس نیترو (سرعت بالا)
136500000
50 / 10000
78
لایک میکس توربو
148200000
100 / 30000
77
لایک 10 پست آخر
202800000
100 / 10000
84
لایک با کیفیت خارجی
237900000
50 / 3000

اختصاصی پنل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
88
ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار )
222300000
1000 / 100000
89
لایک ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار )
319800000
500 / 6000
85
پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت )
1318200000
1000 / 1000
86
پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت )
2047500000
1000 / 1000
87
پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت )
3170700000
1000 / 1000

reels

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
94
ویو reels فوق ارزان
12285000
100 / 100000
90
REEL ویو + Reach + Impression
144300000
100 / 5000000
93
ویو reels
167700000
100 / 250000
92
لایک reels اینستاگرام
390000000
100 / 10000
91
لایک reels
1142700000
10 / 10000

ارزانترین های پنل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
109
سیو پست ، Reel و IGTV اینستاگرام
3510000
100 / 20000
100
سیو پست عکس و فیلم
3900000
10 / 15000
108
ویو ویدیو فوق ارزان
9165000
150 / 100000
107
ویو ارزان قیمت
12285000
150 / 1000000
97
ویو استوری فوق ارزان
15600000
100 / 2500
105
استوری اینستاگرام ( همه استوری ها)
17550000
100 / 2500
103
ویو استوری خارجی
19305000
100 / 2500
102
اینستاگرام (Reach +Impressions)
19500000
30 / 500000
106
ویو استوری ارزان تمام استوری ها
35100000
100 / 50000
95
لایک خارجی فوق ارزان
39000000
50 / 2000
101
لایک اینستاگرام
42900000
100 / 5000
104
ایمپریشن [Photo + Explore + Home]
89700000
50 / 1000000
99
ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION]
124800000
100 / 2000000
112
بازدید 50 پست تلگرام
124800000
50 / 25000
96
فالوور خارجی فوق ارزان
144300000
100 / 5000
113
بازدید 100 پست تلگرام
159900000
50 / 25000
98
فالوور خارجی ارزان
175500000
10 / 10000
110
فالوور میکس آلفا
253500000
50 / 5000
111
مشاهده لایو به مدت 60 دقیقه
4095000000
50 / 1000

ممبر کانال (ایرانی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
123
ممبر نیمه فیک کانال (ارزان)
113100000
1000 / 5000
120
ممبر اد اجباری هیدن ارزان
280800000
1000 / 20000
114
ممبر فیک کانال تلگرام
312000000
1000 / 30000
115
ممبر اد اجباری هیدن کانال
390000000
1000 / 30000
119
ممبر فیک کم ریزش
390000000
1000 / 12000
117
ممبر اد اجباری خالص ویو دار
440700000
1000 / 100000
118
ممبر هیدن کانال
440700000
1000 / 100000
121
ممبر ادد اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 200 کا)
487500000
1000 / 100000
122
ممبر ادد اجباری تلگرام ( کانال های بالای 300 کا)
585000000
1000 / 100000
124
ممبر ادد اجباری (پیشنهادی) ( کانال تا 600 کا )
635700000
1000 / 600000
116
ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته)
13162500000
1000 / 1000

ممبر گروه (ایرانی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
128
ممبر ادد اجباری گروه
315900000
1000 / 10000
127
ممبر واقعی و فعال گروه
315900000
1000 / 10000
129
ممبر فیک گروه تلگرام
331500000
1000 / 30000
125
ممبر فعال گروه تلگرام چت کن
343200000
1000 / 100000
126
افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی
390000000
1000 / 50000

بازدید پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
135
بازدید تک پست تلگرام
3510000
100 / 15000
136
بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی )
12675000
300 / 200000
133
بازدید 5 پست تلگرام
27300000
100 / 15000
130
بازدید 10 پست تلگرام
50700000
500 / 15000
137
بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی)
58500000
300 / 200000
138
بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی )
117000000
300 / 200000
131
بازدید 20 پست تلگرام
132600000
100 / 15000
139
بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی )
218400000
300 / 200000
132
بازدید 50 پست تلگرام
269100000
100 / 15000
134
بازدید 100 پست تلگرام
315900000
500 / 15000
140
بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی )
510900000
200 / 200000
141
رای پست تلگرام
3034200000
5 / 70000

ممبر کانال (خارجی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
143
ممبر خارجی (ارسال آنی)
386100000
50 / 2500
142
ممبر کانال تلگرام
869700000
1000 / 5000

ممبر گروه (خارجی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
144
ممبر گروه خارجی (ارسال آنی)
386100000
50 / 2500

ری اکشن پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
152
Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
150
Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
151
Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
153
Reaction (👎) + ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
157
Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
154
Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
156
Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
155
Reaction (😢) + ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
149
Reaction (🤩)+ ویو پست تلگرام
304200000
25 / 500000
146
ری اکشن میکس مثبت (👍 ❤️ 🔥 🎉 😁) + ویو پست
304200000
25 / 500000
148
ری اکشن میکس منفی (👎 😱 💩 😢 🤮) + ویو پست
304200000
25 / 500000
145
ری اکشن 😁 + ویو پست
304200000
25 / 500000
147
ری اکشن 😱 + ویو پست
304200000
25 / 500000
158
Reaction (بدون ایموجی) + ویو پست تلگرام
487500000
25 / 300000
159
ری اکشن سفارشی تلگرام
1353300000
10 / 5000

خدمات یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
160
ویو یوتیوب
2273700000
1000 / 1000000
161
واچ تایم یوتیوب ارزان
3720600000
300 / 10000

خدمات توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
166
ویو ویدئو توییتر
120900000
20 / 100000
164
ویو فیلم توییتر
136500000
500 / 1000000
167
لایک واقعی توییتر
5054400000
50 / 500
165
فالوور توئیتر (ظرفیت 1 کا)
5265000000
20 / 1000
162
فالوور خارجی (90 % خانم)
8424000000
20 / 200000
163
فالوور خارجی
14153100000
10 / 10000

UC پابجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
168
32 یوسی (ارسال آنی)
530400000
1000 / 1000
169
63 یوسی (ارسال آنی)
1053000000
1000 / 1000
170
198 یوسی (ارسال آنی)
3198000000
1000 / 1000
172
الایت پابجی + 80 یوسی
6864000000
1000 / 1000
171
690 یوسی (ارسال آنی)
10920000000
1000 / 1000
173
الایت پلاس پابجی + 180 یوسی
17355000000
1000 / 1000

خدمات تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
174
فالور تیک تاک کیفیت خوب
1852500000
100 / 100000

خدمات آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
177
بازدید ویدیو آپارات
245700000
1000 / 100000
175
لایک ویدیو آپارات
733200000
200 / 100000
176
دنبال کننده آپارات
3412500000
200 / 100000

خدمات کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
179
فالور کلاب هاوس
6337500000
500 / 500
178
فالور ایرانی خانم کلاب هاوس (5 الی 40 درصد هدیه)
17062500000
100 / 100

خدمات اسپاتیفای

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
186
سیو پست و ویدیو (ارزانترین)
3900000
1000 / 12000
187
لایک خارجی واقعی
89700000
10 / 100000
188
لایک خارجی واقعی
89700000
10 / 100000
184
فالوور زن ( سرعت متوسط) تست هست کار نمیکند
152100000
50 / 8000
185
میکس خارجی ارزان
187200000
20 / 15000
189
فالوور ایرانی_خارجی (ارزان)
253500000
50 / 15000
191
فالوور ایرانی
315900000
50 / 10000
182
اسپاتیفای plays
507000000
1000 / 1000000000
180
کامنت مخلوط تست برنامه نویس
830700000
10 / 100
190
فالوور خارجی (در حال تست)
1092000000
200 / 4000
183
اسپاتیفای Monthly Listeners
1684800000
100 / 5000
181
اسپاتیفای Playlist Plays
1852500000
1000 / 1000000

جم فری فایر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
192
110 جم (ارسال آنی)
1248000000
1000 / 1000
193
231 جم (ارسال آنی)
2418000000
1000 / 1000
194
462 جم (ارسال آنی)
4797000000
1000 / 1000
195
583 جم (ارسال آنی)
6006000000
1000 / 1000
196
1188 جم (ارسال آنی)
11973000000
1000 / 1000

استیم والت ریجن و گلوبال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
210
استیم والت ریجن روسیه 33 روبل
741000000
1000 / 1000
220
استیم والت گلوبال ۰.۴۲ دلار
741000000
1000 / 1000
209
استیم والت ریجن روسیه 44 روبل
975000000
1000 / 1000
221
استیم والت گلوبال ۰.۵۶ دلار
975000000
1000 / 1000
198
استیم والت ریجن روسیه 65 روبل
1443000000
1000 / 1000
222
استیم والت گلوبال ۰.84 دلار
1443000000
1000 / 1000
217
استیم والت ریجن ترکیه 10 لیر TL
1521000000
1000 / 1000
197
استیم والت ریجن روسیه 74 روبل
1794000000
1000 / 1000
223
استیم والت گلوبال ۰.95 دلار
1794000000
1000 / 1000
207
استیم والت ریجن آرژانتین 100 پزو ARS
1911000000
1000 / 1000
201
استیم والت ریجن روسیه 149 روبل
3432000000
1000 / 1000
204
استیم والت گلوبال 1.91 دلار
3510000000
1000 / 1000
200
استیم والت ریجن آرژانتین 200 پزو ARS
3549000000
1000 / 1000
213
استیم والت ریجن آرژانتین 200 پزو ARS
3549000000
1000 / 1000
208
استیم والت ریجن روسیه 279 روبل
4680000000
1000 / 1000
203
استیم والت گلوبال 3.51 دلار
4680000000
1000 / 1000
212
استیم والت ریجن آرژانتین 300 پزو ARS
5148000000
1000 / 1000
214
استیم والت ریجن آرژانتین 300 پزو ARS
5148000000
1000 / 1000
199
استیم والت ریجن روسیه 399 روبل
6240000000
1000 / 1000
206
استیم والت گلوبال 5.13 دلار
6240000000
1000 / 1000
218
استیم والت ریجن ترکیه 50 لیر TL
6669000000
1000 / 1000
211
استیم والت ریجن آرژانتین 500 پزو ARS
8385000000
1000 / 1000
216
استیم والت ریجن آرژانتین 500 پزو ARS
8385000000
1000 / 1000
202
استیم والت ریجن روسیه 799 روبل
12168000000
1000 / 1000
205
استیم والت گلوبال 10.27 دلار
12168000000
1000 / 1000
219
استیم والت ریجن ترکیه 100 لیر TL
13221000000
1000 / 1000
215
استیم والت ریجن آرژانتین 1000 پزو ARS
16107000000
1000 / 1000

گیفت کارت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
224
گیفت کارت ۱ دلاری xbox ریجن آمریکا
2223000000
1000 / 1000
225
گیفت کارت ۵ دلاری xbox ریجن آمریکا
5733000000
1000 / 1000
228
گیفت کارت 10 دلاری playstation ریجن کانادا
10530000000
1000 / 1000
227
گیفت کارت 10 دلاری playstation ریجن آمریکا
11427000000
1000 / 1000
226
گیفت کارت 15 دلاری xbox ریجن آمریکا
17160000000
1000 / 1000

خدمات دیسکورد

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
232
Discord Friend Request
2808000000
25 / 2000
230
ممبر اورجینال دیسکورد
4126200000
100 / 5000
229
ممبر دیسکورد ( آقا )
4126200000
100 / 5000
231
ممبر دیسکورد (خانم)
4126200000
100 / 50000